ll Home l About us l Contact info l Products l Info ll

Convocator
Raport curent
Nr actiuni
Proceduri privind exercitare
Procura
Buletin Vot
Raport anual ASF 2015
Bilant la 31.12.2015
Situatia modificarilor capitalului propriu 2015
Situatia fluxurilor de trezorerie an 2015
Note explicative 2015
Raport administrator 2015
Raport de audit 2015

Hotararea AGOA 2 - 2016
Raport curent
CONVOCATOR
Hotararea AGEA
CONVOCATOR AGEA-11.03.2016
Decizia ASF nr. 119612.06.2015
Adunare generala extraordinara a actionarilor
Buletin de vot
Convocator
Plan modificat TCO 26.05.2015
Proceduri privind exercitarea drepturilor
Procura speciala

Raport anual ASF 2014
Situatia modificarilor capitalului propriu 2014
Situatia fluxurilor de trezorerie an 2014
Raport administrator 2014
RAPORT DE AUDIT TURNATORIA 2014
Note explicative 2014
Bilant_SC_12_2014_3195284

CONVOCATOR AGOA 27.04.2015
ACTIUNI DREP VOT AGOA 27.04 .2015
BULETIN DE VOT AGOA 27.04 2015
Proceduri drept vor AGOA 27.04.2015
ACTIUNI CU DREPT VOT AGEA 29.04.2015
Raport Curent 20.02.15
Hotararea AGEA din 19.02.15
RAPORT ASF _13.01.2015
RAPORT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PROCURA AGEA 19 FEB 2015
Proceduria drept vot AGEA 19 FEB 2015
Convocator AGEA 19.02.2015
Buletin de vot AGEA 19 feb 2015

Convocator AGEA din 18-19.10.2010
Buletin de vot AGEA din 18-19.10.2010
Situatie actiuni 18-19.10.2010
Procura speciala AGEA din 18-19.10.2010
Proceduri AGEA din 18-19.10.2010
Administrator special
Convocator AGOA din 26-27.04.2011
Procura speciala AGOA din 26-27.04.2011
Formular de vot -PERSOANE JURIDICE- din 26-27.04.2011
Formular de vot -PERSOANE FIZICE- din 26-27.04.2011
Actiuni cu drept de vot 26-27.04.2010
Raport curent 26.04.2011
Proiect hot AGEA septembrie 2011
Procura AGEA septembrie 2011
Proceduri AGEA septembrie 2011
Numar actiuni - septembrie 2011
Buletin de vot septembrie 2011
Raport curent CNVM 29.09.2011
Convocator AGEA 02.11.2011
Proiect hotarare
Procura speciala
Proceduri AGEA
Buletin de vot
Actiuni
Raport curent AGEA
Plan Reorganizare TCO
Informare CNVM
Convocare A.G.O.A. 26.04.2012
Proiect hotarare AGOA aprilie 2012
Buletin de vot AGEA din 26.04.2012
Numar actiuni - aprilie 2012
Raport curent 26.03.2012
Proceduri de vot A.G.O.A. 26.04.2012
Procura AGOA 26.04.2012
Raport Administratori 2011
Bilant 2011
Situatia modificarilor capitalului propriu 2011
Situatia fluxurilor de trezorerie 2011
Note explicative 2011
Raport Auditor financiar 2011
Raport curent CNVM 26.04.2012
Raport CNVM Trim. I 2012
Raport CNVM an 2011
Raport CNVM sem. I 2012
Bilant 30.06.2012
Raport audit 30.06.2012
Raport CNVM Trim. III 2012
Convocator AGEA din 28-29.03.2013
Buletin de vot AGEA din 28-29.03.2013
Situatie actiuni
Procura speciala AGEA din 28-29.03.2013
Proceduri AGEA din 28-29.03.2013
Proiect Hotarare AGEA din 28-29.03.2013
Informare privind prelungire Plan Reorganizare
Raport Curent 29.03.2013
Convocator AGEA din 25.03.2013
Convocator AGOA din 25.03.2013
Proceduri AGOA din 29.04.2013
Proceduri AGEA din 29.04.2013
Procura AGOA din 29.04.2013
Procura AGEA din 29.04.2013
Actiuni vot AGOA din 29.04.2013
Actiuni vot AGEA din 29.04.2013
Buletin vot AGOA din 29.04.2013
Buletin vot AGEA din 29.04.2013
Proiect AGOA din 29.04.2013
Proiect AGEA din 29.04.2013
Raport administratori 2012
Bilant 2012
Situatia modificarilor capitalului propriu 2012
Situatia fluxurilor de trezorerie; note explicative 2012
Raport Auditor financiar 2012
Hotarare AGOA din 29.04.2013
Raport curent CNVM AGEA 29.04.2013
Raport curent CNVM AGOA 29.04.2013
Raport Administratori 2012
Raport CNVM Trim.I 2013
Raport ASF SEM I 2013
Bilant 30.06.2013
Actiuni vot AGOA din 23.04.2014
Buletin de vot AGOA din 23.04.2014
Proceduri de vot AGOA din 23.04.2014
Procura AGOA din 23.04.2014
Proiect hotarare AGOA din 23.04.2014
Raportul Administratorului Special 2013
Bilant 2013
Situatia modificarilor capitalului propriu 2013
Situatia fluxurilor de trezorerie 2013
Note explicative 2013
Raport curent CNVM 23.04.2014
Raport anual ASF 2013
Raport Auditor financiar 2013

ANUNT VANZARE LINIE AUTOMATA

A N U N T V A N Z A R E - I N C H I R I E R E